Agrigera

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden 2022- ONE PLANET PICNIC

Wijzigingen en annuleringsvoorwaarden

Wijzigingen in het aantal porties kunnen worden gemaakt binnen de aangegeven grenzen.

De klant maakt uiterlijk 14 dagen voor het evenement het definitieve aantal porties en eventuele voedselallergiën e.d. bekend.

Bij annulering 4 – 13 dagen voor het evenement wordt de helft van het bedrag in rekening gebracht. Annulering later dan drie dagen (72 uur voor aanvang van het evenement) betekent dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht.

Betaling

Betaling geschiedt via factuur (vervaldatum 10 dagen na factuurdatum) die per e-mail wordt verzonden.

Overmacht

Agrigera AB wordt ontheven van de verbintenis indien de verbintenis wordt verhinderd door overmacht. Overmacht omvat oorlog, uitgebreid arbeidsconflict, blokkade, brand, milieuramp, ernstige verspreiding van infectie of elke andere omstandigheid buiten onze controle die ons verhindert om onze verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen, of als de verbintenis gebaseerd op nieuwe omstandigheden buiten onze controle alleen uitgevoerd kan worden tegen abnormaal hoge kosten.

Afbeeldingen

Foto’s die we maken in verband met het evenement zijn voor ons gratis te gebruiken in onze marketing, zolang niets anders is overeengekomen.

Leveringsvoorwaarden 2022 – gegidste tocht

Wijzigingen en annuleringsvoorwaarden

Wijzigingen van het aantal personen kunnen gemaakt worden binnen de afgesproken grenzen.

Bij annulering later dan drie dagen (72 uur voor aanvang van het evenement) kan de helft van het bedrag worden gerestitueerd.

Betaling

De rekening dient vooraf betaald te zijn, deze wordt per e-mail verstuurd en heeft een betaaltermijn van 10 dagen.

Overmacht

Agrigera AB wordt ontheven van de verbintenis indien de verbintenis wordt verhinderd door overmacht. Overmacht omvat oorlog, uitgebreid arbeidsconflict, blokkade, brand, milieuramp, ernstige verspreiding van infectie of elke andere omstandigheid buiten onze controle die ons verhindert om onze verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen, of als de verbintenis gebaseerd op nieuwe omstandigheden buiten onze controle alleen uitgevoerd kan worden tegen abnormaal hoge kosten.

Afbeeldingen

Foto’s die we maken in verband met het evenement zijn voor ons gratis te gebruiken in onze marketing, zolang niets anders is overeengekomen.

OVER AGRIGERA

Agrigera AB wordt gerund door mij, Ragni Andersson, een agronoom met een basiskamp en kantoor in Jönköping. Ik ben projectmanager, ondernemer en adviseur in de miljeuvriendelijke branche. Sinds 2020 ben ik ook actief in het toerisme, waar ik gidsdiensten en maaltijdbelevenissen aanbied in natuurlijke en culturele landschappen.

E-mail

ragni@agrigera.se

Tel.

+46 70 349 12 63

Copyright 2022 @ Agrigera AB

OVER AGRIGERA

Agrigera AB wordt gerund door mij, Ragni Andersson, een agronoom met een basiskamp en kantoor in Jönköping. Ik ben projectmanager, ondernemer en adviseur in de miljeuvriendelijke branche. Sinds 2020 ben ik ook actief in het toerisme, waar ik gidsdiensten en maaltijdbelevenissen aanbied in natuurlijke en culturele landschappen.

E-mail

ragni@agrigera.se

Tel.

+46 70 349 12 63

Copyright 2022 @ Agrigera AB