Agrigera

Villkor

Leveransvillkor 2023 -
ONE PLANET PICNIC, ONE PLANET WRAP, FIRE & FIKA

Ändringar och avbokningsvillkor

Ändringar av antal portioner kan göras inom de ramar som angivits i dialog med kunden.

Kunden meddelar det slutliga antalet serveringsportioner samt eventuella livsmedelsallergier och liknande senast 14 kalenderdagar innan evenemanget.

Vid avbokning som görs 4 – 13 kalenderdagar innan evenemanget faktureras halva beloppet. Avbokning senare än tre kalenderdagar (72 timmar innan evenemangets start) innebär att hela beloppet faktureras.

Betalning

Betalning sker via faktura (förfallodatum 10 kalenderdagar efter fakturadatum) som skickas med e-post.

Force Majeure

Agrigera AB är befriade från åtagandet om åtagandet förhindras av force majeure. Till force majeure räknas krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som vi inte råder över och som förhindrar oss att fullgöra våra skyldigheter enligt denna överenskommelse, eller om åtagandet utifrån nytillkomna omständigheter som vi inte råder över endast kan genomföras till onormalt hög kostnad.

Bilder

Foton som vi tar i samband med evenemanget kan vi fritt använda i vår marknadsföring, så länge inget annat har överenskommits.

Leveransvillkor 2023 - guidad vandring

Ändringar och avbokningsvillkor

Ändringar av antal personer kan göras inom de ramar som angivits i dialog med kunden.

Vid avbokning senare än tre dagar (72 timmar innan evenemangets start) kan halva beloppet återbetalas.

Betalning

Betalning görs i förskott via faktura (förfallodatum 10 dagar efter fakturadatum). Fakturan skickas med e-post.

Force Majeure

Agrigera AB är befriade från åtagandet om åtagandet förhindras av force majeure. Till force majeure räknas krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som vi inte råder över och som förhindrar oss att fullgöra våra skyldigheter enligt denna överenskommelse, eller om åtagandet utifrån nytillkomna omständigheter som vi inte råder över endast kan genomföras till onormalt hög kostnad.

Bilder

Foton som vi tar i samband med evenemanget kan vi fritt använda i vår marknadsföring, så vida inget annat har överenskommits.

Om Agrigera


Agrigera AB drivs av mig, Ragni Andersson, agronom med basläger och kontor i Jönköping. Jag är projektledare, entreprenör och konsult i de gröna näringarna. Sedan 2020 är jag även verksam i besöksnäringen, där jag bland annat erbjuder guidetjänster och måltidsupplevelser i natur- och kulturlandskap.

E-post

ragni@agrigera.se

Tel.

+46 70 349 12 63

Copyright 2022 @ Agrigera AB

Om Agrigera


Agrigera AB drivs av mig, Ragni Andersson, agronom med basläger och kontor i Jönköping. Jag är projektledare, entreprenör och konsult i de gröna näringarna. Sedan 2020 är jag även verksam i besöksnäringen, där jag bland annat erbjuder guidetjänster och måltidsupplevelser i natur- och kulturlandskap.

E-post

ragni@agrigera.se

Tel.

+46 70 349 12 63

Copyright 2022 @ Agrigera AB