Agrigera

KONSULTUPPDRAG

HÅLLBARHETSKONSULT

Konsumenter har idag höga förväntningar på att företag arbetar ansvarsfullt, och har ett genomtänkt hållbarhetsarbete.

Ett medvetet arbete med hållbarhet kan bidra till ökad försäljning, bättre relationer med olika intressenter och stoltare medarbetare. Men, bara om ni kommunicerar det ni gör.

Ofta ligger nyckeln i att börja. Det kan vara något ni alltid har gjort, men inte har marknadsfört tidigare, kanske för att ni tycker det känns så självklart.

Undrar ni över vilka slags miljöpåståenden som är tillåtna? Behöver ni hjälp att sortera mellan stort och smått, när det gäller utsläpp och miljöbelastning? Funderar ni över vad kunderna vill veta? Vill ni ha exempel på hur andra har gjort?

Vi kan hjälpa till med hållbarhetsarbetet i ert företag. Vi utgår från nuläget, hur ni vill utvecklas framåt, och vad som känns realistiskt och rätt för just er. Ingen kan göra allt, men alla kan göra nåt.

Om Agrigera


Agrigera AB drivs av mig, Ragni Andersson, agronom med basläger och kontor i Jönköping. Jag är projektledare, entreprenör och konsult i de gröna näringarna. Sedan 2020 är jag även verksam i besöksnäringen, där jag bland annat erbjuder guidetjänster och måltidsupplevelser i natur- och kulturlandskap.

E-post

ragni@agrigera.se

Tel.

+46 70 349 12 63

Copyright 2022 @ Agrigera AB

Om Agrigera


Agrigera AB drivs av mig, Ragni Andersson, agronom med basläger och kontor i Jönköping. Jag är projektledare, entreprenör och konsult i de gröna näringarna. Sedan 2020 är jag även verksam i besöksnäringen, där jag bland annat erbjuder guidetjänster och måltidsupplevelser i natur- och kulturlandskap.

E-post

ragni@agrigera.se

Tel.

+46 70 349 12 63

Copyright 2022 @ Agrigera AB