Agrigera

Publikationer

Hemmakrog på landet

Runt om i världen driver människor restaurang i sin bostad. Ofta är det varken stylat eller tillrättalagt, utan man bjuder helt enkelt in till sitt köksbord. Hemmakrogar har också börjat dyka upp på den svenska mat- och krogscenen, men mest i större städer.

Den här inspirationsbroschyren handlar om pop-up-krogar där utövaren oftast inte är kock till yrket, utan bara en skicklig matlagare. Jag tar upp frågor om livsmedelssäkerhet, skatt och konsumenträtt. I broschyren finns några goda exempel på hemmakrogar i Sverige – utanför storstäderna – och en beskrivning av  några digitala plattformar för hemmakrogar.  

Syftet med skriften är att inspirera och sänka kunskapströsklarna, så att fler vågar prova.  Den är en del i ett projekt som fått stöd från Landsbygdsprogrammet och Axel Adlers fond. 

Kontakta mig om du vill beställa publikationen.

Om Agrigera


Agrigera AB drivs av mig, Ragni Andersson, agronom med basläger och kontor i Jönköping. Jag är projektledare, entreprenör och konsult i de gröna näringarna. Sedan 2020 är jag även verksam i besöksnäringen, där jag bland annat erbjuder guidetjänster och måltidsupplevelser i natur- och kulturlandskap.

E-post

ragni@agrigera.se

Tel.

+46 70 349 12 63

Copyright 2022 @ Agrigera AB

Om Agrigera


Agrigera AB drivs av mig, Ragni Andersson, agronom med basläger och kontor i Jönköping. Jag är projektledare, entreprenör och konsult i de gröna näringarna. Sedan 2020 är jag även verksam i besöksnäringen, där jag bland annat erbjuder guidetjänster och måltidsupplevelser i natur- och kulturlandskap.

E-post

ragni@agrigera.se

Tel.

+46 70 349 12 63

Copyright 2022 @ Agrigera AB