Agrigera

KONSULTUPPDRAG

Viltstängsel

Projektet Vildsvinsstopp pågick 2019 – 2021 och finansierades genom EIP-Agri i Landsbygdsprogrammet. Nu erbjuder Faut Innovation produkter och tjänster för pålning/stängsling, baserat på de innovationer som började utvecklas i projektet. Kontakt: info@faut.se

Överblick

Automatiserad stängsling

I projektet har vi byggt en prototyp för automatiserad elstängsling, med ett antal tekniska lösningar som kan komma till nytta för såväl viltstängsling som vanlig stängsling.

Maskinen har GPS-styrning, ett stolpmagasin matar fram stolpar, och vi använder en hydraulhammare för att slå ner stolparna. Vi i innovationsgruppen tycker att detta är ett modernt och realistiskt sätt att jobba, som vi ännu inte sett särskilt mycket av i svenskt lantbruk. Däremot ser vi det i andra länder, till exempel i Australien och USA.

Isolatorerna monteras i stolpen med hjälp av skruvautomater, och tråden rullas ut automatiskt, med en konstruktion som gör att det också går att backa utan risk för trassel.

Gräsröjning

I ett stängsel mot vildsvin måste man klippa gräset under eltrådarna flera gånger per säsong för att undvika avledning till jord. I projektet har vi modifierat och testat flera olika klippare. Vi har också studerat några alternativa tekniker för att dämpa gräsväxt, exempelvis ånga. Även övertäckning av växtligheten under stängslet har analyserats som en möjlig lösning. Kemisk bekämpning med exempelvis glyfosat betraktar vi däremot inte som en hållbar lösning.

Med konstruktionsritningar från två av studenterna, som jobbade i vårt projekt under våren 2020, byggde vi en helt ny prototyp som vi testar i projektet. Den planerar vi att utveckla vidare. Under utvecklingstiden har gräsröjning skett med flera olika tekniker och utrustningar. Vi har analyserat många olika komponenter och kombinationer, mätt tidsåtgång, med mera.

Utmaningarna är många, och det finns redan ett stort utbud på marknaden. Dock är maskiner som är byggda för park- och trädgårdssektorn inte alltid tillräckligt robusta för att fungera i jordbruket, och ofta är klippdäcken inte tillräckligt låga för att det ska gå att klippa under den understa tråden i ett vildsvinsstängsel.

Stolpdesign

De senaste årens ökning av vildsvinsskador på åkermark visar tydligt att skador under vinterhalvåret är ett minst lika stort problem som skadorna under växtsäsongen. I vår marknadsanalys har vi dragit slutsatsen att det är permanenta stängsel som kommer att efterfrågas mest. För den som ändå önskar tillfälliga stängsel finns redan ett antal olika fabrikat på marknaden för rationell uppsättning och nedtagning.

I vårt arbete med design av stolpe har vi jobbat med distansisolatorer, eftersom det så tydligt bidrar till att gräsröjningen går snabbare, Eftersom automatiserad stängsling är en av nycklarna till ett effektivt stängselkoncept har vi utvecklat en isolator som passar ihop med skruvautomaten, som är en av komponenterna i stängslingsmaskinen.

Vår isolator går att använda både som distansisolator med 30 cm skruv och som vanlig isolator med kort skruv. Isolatorn kan redan idag beställas och tillverkas i större volymer.

Om Agrigera


Agrigera AB drivs av mig, Ragni Andersson, agronom med basläger och kontor i Jönköping. Jag är projektledare, entreprenör och konsult i de gröna näringarna. Sedan 2020 är jag även verksam i besöksnäringen, där jag bland annat erbjuder guidetjänster och måltidsupplevelser i natur- och kulturlandskap.

E-post

ragni@agrigera.se

Tel.

+46 70 349 12 63

Copyright 2022 @ Agrigera AB

Om Agrigera


Agrigera AB drivs av mig, Ragni Andersson, agronom med basläger och kontor i Jönköping. Jag är projektledare, entreprenör och konsult i de gröna näringarna. Sedan 2020 är jag även verksam i besöksnäringen, där jag bland annat erbjuder guidetjänster och måltidsupplevelser i natur- och kulturlandskap.

E-post

ragni@agrigera.se

Tel.

+46 70 349 12 63

Copyright 2022 @ Agrigera AB