Uppföljning av stängslingsförsök

Den här veckan har innovationsgruppen inspekterat vildsvinsskador på vallar där vi har satt stängsel under 2019. Vi noterar omfattande skador på de ostängslade referensytorna, men även mindre skador innanför stängslet. Vi kan i det senare fallet ofta se ett samband med att understa tråden suttit för högt på något ställe. I kombination med att tråden …

Uppföljning av stängslingsförsök Läs mer »