Agrigera

Uppföljning av stängslingsförsök

DSC_2250-1024x578

Den här veckan har innovationsgruppen inspekterat vildsvinsskador på vallar där vi har satt stängsel under 2019. Vi noterar omfattande skador på de ostängslade referensytorna, men även mindre skador innanför stängslet. Vi kan i det senare fallet ofta se ett samband med att understa tråden suttit för högt på något ställe. I kombination med att tråden inte varit tillräckligt spänd har mindre individer kunnat ta sig in och ut utan att det egentligen syns någon påverkan på stängslet. Nu justerar vi trådar, byter trådar, monterar spänningslarm m.m. och fortsätter utveckla vårt stängselkoncept.

Vi hoppas på att snart få en period med två-tre decimeter snö så att vi får möjlighet att studera och analysera grisarnas beteende vid de stängslade åkrarna under dessa förhållanden.

mud1
mud2