Agrigera

Stängslingstjänster under utveckling

Insikten om att vildsvinsskadorna i jordbruket på allvar hotar svensk livsmedelsförsörjning har varit en stark drivkraft för mig i projekt Vildsvinsstopp.

Vildsvin och dovhjort i odlingslandskapet måste minska såklart, genom skyddsjakt. Men på många håll räcker inte det. Man behöver göra mer för att freda grödorna.

Elstängsel fungerar. Idag är det en slitsam och dyr åtgärd. Vår lösning, ett automatiserat stängslingskoncept, möter också fler behov än bara stängsling mot vilt. Det finns många andra sammanhang där man av olika skäl behöver hägna in åkermark, inte minst när man bygger permanenta hagar och fållor för hästar, kor och får. Med den teknik och automation som vi har utvecklat kan man stängsla sex till åtta gånger snabbare än vid traditionell stängsling. Gräsröjningen under den lägsta tråden i elstängslet kan gå ungefär tio gånger snabbare.

Låter det för bra för att vara sant? Jag kan förstå det. Men så här ser våra resultat ut.

Nu har innovationsgruppen i projekt Vildsvinsstopp gått in i en affärsutvecklingsfas. Under hösten 2021 bygger vi en stabil affärsmässig grund för att kunna erbjuda de maskiner och maskintjänster som marknaden efterfrågar. Just nu vill vi träffa så många potentiella kunder som möjligt.

Är du en av våra blivande kunder? Om du har en gård, och har insett att det är lönsamt för dig att hägna in åkrarna, då kanske du är vår kund. Eller om du jobbar med entreprenad och skulle behöva köpa eller hyra utrustning av oss för att kunna utföra tjänster inom stängsling – då är du kanske också vår kund.

Välkommen att höra av dig under hösten 2021!

Mer info och kontaktuppgifter finns på projektets hemsida, http://vildsvinsstopp.agrigera.se/