Agrigera

Projekt Vildsvinsstopp

Vildsvinsskadorna har på mycket kort tid ökat till en nivå som är ohållbar för väldigt många jordbrukare i Sverige.

Vår test är att elstängsel fungerar mot vildsvin, under förutsättning att inte gräs växer upp och leder bort elen från understa tråden.

Koncept för stängsling och gräsröjning på jordbruksmark kan göras smartare och mer automatiserade. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med den här utmaningen under hela 2020 och 2021.